Wednesday, 29/06/2022 - 19:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Anh Sơn
Thanh tra viên chính Lê Anh Sơn
Ngày tháng năm sinh 19/12/1972
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0911191272
Email sonla.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách