Wednesday, 29/06/2022 - 19:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Sĩ Hải
Phó chánh thanh tra Lê Sĩ Hải
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915 392 500
Email hails.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách