Wednesday, 29/06/2022 - 20:16|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trịnh Ngọc Quế
Thanh tra viên Trịnh Ngọc Quế
Ngày tháng năm sinh 18/06/1965
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0949336880
Email quetn.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Thanh tra