Sunday, 19/09/2021 - 08:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hoà
Họ và tên Lê Thị Hoà
Ngày tháng năm sinh 19/01/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0989847686
Email hoalt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách