Sunday, 19/09/2021 - 09:45|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Anh Tuấn
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0913 345 788
Email tuanna.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách