Sunday, 19/09/2021 - 09:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Tuấn
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912 275 092
Email tuannn.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách