Sunday, 19/09/2021 - 08:49|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thìn
Họ và tên Nguyễn Thị Thìn
Giới tính Nam
Chức vụ Văn thư
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0949 337 800
Email thinnt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách