Sunday, 19/09/2021 - 09:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Long
Họ và tên Nguyễn Văn Long
Ngày tháng năm sinh 07/08/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0909886119
Email longnv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách