Sunday, 19/09/2021 - 10:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Trịnh Văn Tuấn
Họ và tên Trịnh Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó chánh văn phòng
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0912 369 891
Email tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách