Sunday, 19/09/2021 - 09:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Nam
Họ và tên Nguyễn Thành Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912797331
Email namnt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách CNTT