Thứ tư, 27/10/2021 - 01:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Lịch công tác Sở

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
25/10/2021
(từ ngày 25/10 - 13/11) Dự họp kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV
Giám đốc Trần Văn Thức
(từ ngày 25 - 30/10) Thanh tra thi GVG cấp THPT; GDNN-GDTX
Tại các điểm thi Phòng Thanh tra
(từ ngày 25-30/10) Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc THPT, GDTX cấp tỉnh
Tại các điểm thi Phòng GDTrH; Phòng QLĐT&GDTX
(8h00) Hội nghị trực tuyến phổ biến VBPL cho cán bộ chủ chốt sở, ngành, huyện, thị.
Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh Văn phòng Ứng Thị Phượng
(14 giờ 30’) Hội thảo trực tuyến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Phòng họp tầng 3 Hội đồng nhân dân tỉnh (trụ sở UBND tỉnh) Chánh Văn phòng Đỗ Văn Cường
Thứ Ba
26/10/2021
(cả ngày) Kiểm tra công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận CQG tại các cơ sở giáo dục huyện Cẩm Thuỷ
Huyện Cẩm Thuỷ Phòng KT&KĐCLGD
(cả ngày) Kiểm tra công nhận thư viện
Thành phố Thanh Hoá Phòng GDTH
(14h00) Nghe báo cáo Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý
Phòng họp tầng 2, Trụ sở UBND tỉnh Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu (Đ/c Lê Văn Nguồn-TCCB)
Thứ Tư
27/10/2021
(cả ngày) Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Huyện Như Thanh, Vĩnh Lộc Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dĩnh (Phòng GDMN)
(cả ngày, từ 7h30) Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 10/2021
Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
Thứ Năm
28/10/2021
(ngày 28-29/11; 7h30) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (dự nội dung 1)
Phòng họp BTV, Trụ sở Cơ quan Tỉnh uỷ Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
(14h00) Họp trực tuyến tham vấn chuyên môn về chế độ làm việc, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục PT công lập.
Hội trường tầng 2, Nhà C, Cơ quan Sở GDĐT Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu - Đại diện Sở Nội vụ; -Lãnh đạo phòng TCCB, đại diện lãnh đạo phòng GDTH, GDTrH, Trường THPT Hàm Rồng; - Phòng GDĐT TP Thanh Hoá, huyện QuảngXương
Thứ Sáu
29/10/2021
(cả ngày) Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Huyện Thường Xuân Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dĩnh (Phòng GDMN)
(8h30) Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị.
Phòng họp tầng 2, nhà C, Cơ quan Sở GDĐT Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu (Đ/c Huy – P.GDTrH)
(14h00) Họp Ban soạn thảo đề án Phát triển đội ngũ Nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018
Phòng họp 207, nhà A, Cơ quan Sở GDĐT Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu (Thành phần: phòng TCCB, Trường phòng GDTrH, GDTH, QLĐT&GDTX, CVP, phó phòng KHTC (Đ/c Hoàng))