Thứ tư, 18/05/2022 - 10:50|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA

Lịch công tác Sở

Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú