Sunday, 25/07/2021 - 19:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Lịch công tác Sở

Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
19/07/2021
(từ 18/7 đến 05/8) Tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Hà Nội Giám đốc Trần Văn Thức
(cả ngày) Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Trung tâm GDTX tỉnh Các Phó Giám đốc: Tạ Hồng Lựu, Bùi Thị Thanh; Thanh tra Sở.
Thứ Ba
20/07/2021
Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 7
Phòng họp tầng 3, UBND tỉnh Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
(7h30) Hội nghị BCH Đảng bộ Khối mở rộng
Trung tâm GDTX tỉnh Đ/c Trương Thị Hạnh - UV BTV Đảng uỷ
(cả ngày) Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Trung tâm GDTX tỉnh Các Phó Giám đốc: Tạ Hồng Lựu, Bùi Thị Thanh; Thanh tra Sở.
(9h00) Họp trực tuyến về công tác chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (do Bộ GDĐT tổ chức)
P. họp tầng 2, nhà C, Sở GDĐT Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh (TP: Đc Hoàng Mạnh Thắng - TP KT&KĐCLGD; Đc Dương Đình Sỹ - Phòng GDTrH)
Thứ Tư
21/07/2021
(cả ngày) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
P. họp BTV, Tỉnh ủy Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
(cả ngày) Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Trung tâm GDTX tỉnh Các Phó Giám đốc: Tạ Hồng Lựu, Bùi Thị Thanh; Thanh tra Sở.
Thứ Năm
22/07/2021
(cả ngày) Công tác tại Bộ GDĐT
Hà Nội Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
(cả ngày) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
P. họp BTV, Tỉnh ủy Lãnh đạo Sở
(cả ngày) Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Trung tâm GDTX tỉnh Các Phó Giám đốc: Tạ Hồng Lựu, Bùi Thị Thanh; Thanh tra Sở.