Wednesday, 29/06/2022 - 19:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA

Lịch công tác Sở

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022

Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
27/06/2022
(từ ngày 27 - 28/6) Bồi dưỡng sử dụng SGK các môn Tiếng Anh, Tin học lớp 3.
Thành phố Thanh Hóa Phòng GDTH
(từ ngày 27 - 28/6) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phòng họp Ban Thường vụ, Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Giám đốc Trần Văn Thức
(8h00) Dự Khai mạc Cuộc trưng bày và thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình Việt” năm 2022.
Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh
Thứ Ba
28/06/2022
(7h30) Dự Khai mạc Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam.
Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
(8h00) Làm việc về công tác cán bộ.
Trường THPT Hậu Lộc 1 Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh (Phòng TCCB)
(19h30) Dự Bế mạc Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam.
Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
Thứ Tư
29/06/2022
(7h30) Dự Hội nghị giao ban tư tưởng tháng 6/2022.
Hội trường (tầng 4) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
(cả ngày) Dự Hội thảo đánh giá kết quả hoàn thành Chương trình ETEP.
Hà Nội Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh (đ/c Bùi Văn Thao - CV phòng GDTrH)
(8h00) Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác năm 6 tháng cuối năm 2022.
Phòng họp trực tuyến, tầng 8, trụ sở Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lãnh đạo Văn phòng
(từ 13h30 ngày 29/6 - 30/6) Dự Hội thảo chính sách nhà giáo trong cơ sở giáo dục tư thục.
Tỉnh Hưng Yên Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu (đ/c Lê Văn Hải – CV phòng TCCB; Nguyễn Anh Tuấn - CV Phòng KHTC; đại diện các trường tư thục)
(13h50) Tham dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Hội trường tầng 1, trụ sở Cục Thống kê Thanh Hóa Lãnh đạo Văn phòng
(14h15) Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ.
Phòng họp trực tuyến tầng 3, Văn phòng Tỉnh ủy Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh
Thứ Năm
30/06/2022
(7h45) Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012-2022)
Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh Ban Giám đốc
(14h30) Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Phòng họp tầng 2, Trụ sở UBND tỉnh Theo giấy mời số 364, ngày 28 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh
Thứ Sáu
01/07/2022
(Cả ngày) Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Các trường THPT đặt điểm thi Các tổ kiểm tra theo QĐ số 694, ngày 20 tháng 6 năm 2022
Tham dự Hội nghị Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.
Phòng họp tầng 3, VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Giám đốc Trần Văn Thức
(8h00) Chủ tịch Hội đồng và công nghệ nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên âm nhạc và mỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh”.
Hội trường Sở KH&CN Giám đốc Trần Văn Thức
Thứ Bảy
02/07/2022
(Cả ngày) Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Các trường THPT đặt điểm thi Các tổ kiểm tra theo QĐ số 694, ngày 20 tháng 6 năm 2022