Thursday, 02/12/2021 - 19:13|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Hướng dẫn học sáo recorder Bài 3: Làm quen với nốt Son (Lê Hồng Tuấn- Lê Thị Kim)