Monday, 15/08/2022 - 20:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Trường TH Thiết Ống, Bá Thước, ngôi trường Chuẩn quốc gia Mức độ 2, đẹp nhất, nhì tỉnh Thanh Hóa

Trường TH Thiết Ống, Bá Thước, Thanh Hóa với công tác Kiểm định CLGD và xây dựng trường TH đặt Chuẩn quốc gia Mức độ 2, năm học 2021-2022