Saturday, 10/12/2022 - 01:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Chỉ còn 1 tuần nữa kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ bắt đầu. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã và đang được Ban Chỉ đạo thi tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, địa phương và phối hợp với các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất theo đúng ...