Saturday, 10/12/2022 - 03:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Phát huy kết quả đạt được phong trào thi đua yêu nước  trong 5 năm qua (2015-2020), Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Phát huy kết quả đạt được phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2015-2020), Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Hôm nay, ngày 09/6/2020, trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh ...