Sunday, 19/09/2021 - 09:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Xương xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới

Tháng 8 năm 2019, huyện Quảng Xương được đón nhận danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đây là tin vui đối với toàn thể nhân dân nói chung và đối với cán bộ giáo viên ngành GD&ĐT trên địa bàn huyện nói riêng. Trong quá trình  phấn đấu đạt các tiêu chí thuộc lĩnh vực GD&ĐT, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương tập trung xây dựng trường học đạt Chuẩn Quốc gia. Toàn huyện có 81/90 trường đạt chuẩn, trong đó bậc học MN có số lượng trường đạt chuẩn 28/30 trường. Năm học 2019-2020, tiếp tục phấn đấu nâng tỷ lệ 100% số trường MN đạt Chuẩn Quốc gia.

QUẢNG XƯƠNG XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tháng 8 năm 2019, huyện Quảng Xương được đón nhận danh hiệu Đơn vị đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đây là tin vui đối với toàn thể nhân dân nói chung và đối với cán bộ giáo viên ngành GD&ĐT trên địa bàn huyện nói riêng. Trong quá trình  phấn đấu đạt các tiêu chí thuộc lĩnh vực GD&ĐT, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương tập trung xây dựng trường học đạt Chuẩn Quốc gia. Toàn huyện có 81/90 trường đạt chuẩn, trong đó bậc học MN có số lượng trường đạt chuẩn 28/30 trường. Năm học 2019-2020, tiếp tục phấn đấu nâng tỷ lệ 100% số trường MN đạt Chuẩn Quốc gia.

Xác định nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, thời gian qua, Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Quảng Xương luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, gắn xây dựng trường chuẩn quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng trường đạt chuẩn đối với các trường MN trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn,  hầu hết các trường đều thiếu phòng học, phải học tạm và học nhờ các nhà văn hóa thôn,  đội ngũ giáo viên chưa đảm bảo số lượng, các điều kiện dạy học chưa đáp ứng với yêu cầu. Mục tiêu đặt ra đối với ngành GD&ĐT là phấn đấu có nhiều trường MN trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia để huyện sớm đạt tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy,  phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo đem lại hiệu quả rõ nét.

Công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền được quan tâm thường xuyên. Hàng năm, phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu xây dựng Chuẩn Quốc gia cho các đơn vị, tổ chức giao ban định kỳ  để nắm bắt tiến độ và có giải pháp chỉ đạo kịp thời, chỉ đạo các xã quy hoạch và ưu tiên quỹ đất cho các trường mầm non, đảm bảo các trường MN đều có khuôn viên rộng với diện tích tối thiểu 7000 m2, các thiết kế xây dựng mang tính lâu dài, 100% các trường có phòng học cao tầng kiên cố. Đối với các đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa, ngoài việc ưu tiên các chương trình dự án từ trái phiếu chính phủ, huyện có cơ chế chính sách cho một số xã khó khăn với mức hỗ trợ 2-3 tỷ đồng/đơn vị để xây dựng thêm phòng học; HĐND huyện ban hành nghị quyết hỗ trợ các  trường đạt Chuẩn từ 150- 200 triệu đồng/ 1 đơn vị, hỗ trợ kinh phí  cho các nhà trường còn thiếu giáo viên đứng lớp với mức 1,5- 2 triệu đồng/GV; ngoài ra hàng năm trích từ ngân sách huyện hàng tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các nhà trường. Để tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL các nhà trường học hỏi kinh nghiệm ở các đơn vị bạn, UBND huyện đã tổ chức nhiều đợt tham quan học tập tai các trường trong và ngoài tỉnh.

Đối với các trường MN, tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng CSVC, tham mưu với cấp ủy chính quyền ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình dự án và các nguồn thu hợp pháp khác để xây dựng đủ phòng học cho trẻ, thực hiện đúng quy trình xã hội hóa giáo dục thu hút các nguồn tài trợ, bổ sung trang thiết bị daỵ học cho nhà trường, tiếp tục phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, bổ sung góc phát triển vận động.Tham mưu cho các xã, thị trấn huy động các  tổ chức đoàn thể như: Hội phụ huynh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB... đóng góp ngày công, kinh phí để hoàn thiện CSVC cho nhà trường.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, do đó đã thúc đẩy đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ và kỹ năng sư phạm, đến nay 100% giáo viên đã đạt chuẩn về trình độ,  trong đó trên chuẩn  83%.  Trong thời gian qua, từ phòng đến các nhà trường đã tổ chức tốt các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học,  triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT; nhiều giáo viên đã soạn thảo và thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các trường học tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, 100% số trường tổ chức bán trú với số trẻ bán trú đạt tỉ lệ 100%, công tác ATVSTP được chú trọng, 100% các trường có bếp ăn tập thể được công nhận "Bếp ăn an toàn". Các nhà trường tích cực  trồng rau sạch tăng cường vào bữa ăn hàng ngày cho trẻ, chất lượng bữa ăn của trẻ từng bước được cải thiện, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 3,9%;  thể thấp còi giảm xuống còn 4,5%. Triển khai thực hiện chương trình GDMN đảm bảo có hiệu quả, tổ chức tốt các chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" chuyên đề “Phát triển vận động", tăng cường các hoạt động giáo duc kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với phương châm: "Học bằng chơi, chơi mà học"…

Công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi được quan tâm đúng mức, huyện đã hoàn thành Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi vào năm 2012,  tỷ lệ trẻ ra lớp hàng năm trong độ tuổi nhà trẻ tăng 1-2%, mẫu giáo tăng 2-3%; các điều kiện cho trẻ 5 tuổi học tập tương đối đảm bảo; 30/30 xã, thị trấn được công nhận duy trì vững chắc phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia trong năm; Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo đối với trường đã đạt chuẩn quốc gia  thường xuyên rà soát, duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn theo qui định, hiện tại một số trường đạt chuẩn sau 5 năm đã rà soát, bổ sung các tiêu chí và đề nghị công nhận lại kịp thời. Trong giai đoạn 2010-2019, nhờ huy động nhiều nguồn lực, huyện đã xây mới được  được 22 trường, 235 phòng học, 19 phòng giáo dục âm nhạc và giáo dục thể chất, 22 khu hiệu bộ với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.  Cùng với các cấp học, hệ thống cơ sở hạ tầng các trường MN từng bước được bổ sung và ngày càng hoàn thiện, nhiều  trường học được chỉnh trang, có bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên xanh sạch đẹp, làm nên bộ măt nông thôn mới với sức sống mới. Có thể khẳng định rằng với sự quyết tâm của ngành và địa phương, gắn với việc xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia của bậc học MN Quảng Xương đạt được kết quả cao.

Vinh dự, tự hào song trách nhiệm cũng hết sức lớn lao, vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, song trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Ðào tạo tiếp tục tăng cường tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt tiêu chí giáo dục, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao của huyện trong giai đoạn 2020-2030.

.                                                            Nguyễn Thi Quế- Phó TP GD&ĐT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết