Monday, 15/08/2022 - 20:07|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Lam Sơn - Tập thể điển hình thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã có một khuôn viên khang trang, sạch đẹp, với diện tích 3200 m2, có đủ các phòng chức năng được xây dựng kiên cố hiện đại, việc quản lí các hoạt động của cô và trẻ trong nhà trường qua hệ thống camera, nhà trường có vườn thiên nhiên, sân vận động được sắp sếp gọn gàng thuận tiện cho cô và trẻ hoạt động. Tháng 12 năm 2019 nhà trường được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Năm học 2019 -2020 nhà trường vinh dự được phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị Thành ủy tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm, một trong những nội dung nhà trường đã thực hiện nổi bật là “Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp Tỉnh”.

Trường mầm non Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa  là Tập thể điển hình, tiêu biểu thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh.

Việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ. 

Nhà trường vinh dự được UBND Tỉnh công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2017 và cơ quan kiểu mẫu năm 2019, bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2016. Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2017 và Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018.

Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã có một khuôn viên khang trang, sạch đẹp, với diện tích 3200 m2, có đủ các phòng chức năng được xây dựng kiên cố hiện đại, việc quản lí các hoạt động của cô và trẻ trong nhà trường qua hệ thống camera, nhà trường có vườn thiên nhiên, sân vận động được sắp sếp gọn gàng thuận tiện cho cô và trẻ hoạt động. Tháng 12 năm 2019 nhà trường được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ II. Năm học 2019 -2020 nhà trường vinh dự được phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị Thành ủy tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm, một trong những nội dung nhà trường đã thực hiện nổi bật là “Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp Tỉnh”.

 

   

Trường mầm non Lam Sơn nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ

  Văn hóa có vai trò quyết định trong sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng, văn hóa không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, phẩm chất đạo đức của một tổ chức mà còn tác động đến những hành vi, ứng xử đạo đức của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Văn hoá là một thứ tài sản lớn của bất kỳ một tổ chức nào. Vì vậy đối với trường Mầm non Lam sơn xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa được xem như một trong những tiêu chí thi đua quan trọng của nhà trường,     góp phần tạo động lực cho tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên sáng tạo, đổi mới, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng quản lý và  dạy học.  

Sinh thời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Phải luôn coi trọng đoàn kết” vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết để thành công, tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động của Người. Trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết toàn dân tộc, đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh:

   Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

 Xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa là trách nhiệm của mỗi tập thể trong nhà trường, muốn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” thì cần phải kết hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể trong trường. Trước hết người Hiệu trưởng phải luôn là sợi dây gắn kết từng cá nhân, tập thể lại gần nhau,  BGH  phải là người lãnh đạo gương mẫu     là tấm gương cho giáo viên, nhân viên, học sinh. Bên cạnh đó việc biết lắng nghe của Hiệu trưởng cũng nuôi dưỡng bầu không khí tâm lý cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau ở nơi làm việc. Nhà trường luôn tạo cơ hội cho giáo viên được tham gia các hoạt động tập thể, để bộc lộ khả năng bản thân, như các buổi sinh hoạt mồng 8.3., 20.10….và hội thi giao lưu về kỹ năng sư phạm, như hội thi : Giáo viên tài năng- Tự tin – Tỏa sáng tại trường…và cho giáo viên cơ hội tham gia các hội thi do Liên đoàn lao động Thành phố tổ chức.

 

 

 

Tăng cường kỹ năng ứng xử văn minh qua các hội thi và ngày lễ lớn

 Ngoài ra nhà trường luôn tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến về nội dung, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng đơn vị văn hóa  tới các đoàn thể trong nhà trường. Đưa các nội dung thực hiện năm Kỷ cương hành chính và các quy tắc ứng xử để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu thực hiện,  lồng ghép nội dung công tác xây dựng – phát huy và giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, của các tổ chức đoàn thể trong trường và của tổ chuyên môn, đây cũng là một tiêu chí trong xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân hàng tháng, hàng năm. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng đoàn thể. Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có những biện pháp sáng tạo góp phần vào thành tích chung của nhà trường. Chính vì vậy, sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường trong những năm qua đạt được nhiều thành tích.

Với tiêu chí “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.  Từ đó mỗi thành viên trong trường góp ý kiến về các giải pháp cụ thể để xây dựng tốt các mối quan hệ: Mỗi người xây dựng cho mình lối sống trong sáng, lành mạnh, trách nhiệm, ngay thẳng, bao dung; lòng tự chủ, tự giác, tự trọng, tự chịu trách nhiệm và biết hy sinh cho quyền lợi chung. Không ngừng tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tác phong làm việc khoa học, nhanh nhẹn, kịp thời, nói đi đôi với làm; hành vi, cử chỉ, điệu bộ.

 

 

Cô và trẻ cùng giao lưu

       Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng văn hóa nhà trường, mỗi giáo viên phải nghiêm túc thực hiện có hiệu quả năm Kỷ cương hành chính và Quy tắc ứng xử của Công chức viên chức, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tập tốt, tổ chức quản lý và phục vụ đời sống tốt” “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và tự sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Quan tâm xây dựng khung cảnh sư phạm (Cổng trường, tường rào, vỉa hè, hành lang, các khu vui chơi...). Chủ động quy hoạch khuôn viên Nhà trường, khu vực sân chơi, bãi tập, khu học tập… tạo không gian hợp lý mang tính giáo dục cao. Kết quả có 1 đ/c được chủ tịch UBNDTP tặng giấy khen về tấm gương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về tham Tỉnh Thanh Hóa. 2 đ/c được tặng giấy khen của SGD & ĐT về phong trào thi đua dạy học sáng tạo…3 đ/c được CT UBNDTP khen về kết quả thi GV giỏi, đạt thủ khoa Thành phố.

 Xây dựng được nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở nơi công sở  là tạo lập trong giáo viên và trẻ nếp nghĩ, hành vi ứng xử và mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người gắn liền với việc kế thừa giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu giá trị đạo đức mới của thời đại, chống lại cái cũ, cái xấu, cái giả dối. Do vậy như một lẽ tự nhiên cũng là cái “Nghiệp” của mình, người giáo viên phải mẫu mực, từ mẫu mực làm gương cho trẻ, tác động vào cha mẹ học sinh tạo dựng niềm tin của gia đình vào nhà trường và cô giáo. Đồng thời bằng tấm gương của mình cô giáo cần phải có cách ứng xử văn hóa.

 Đối với trường  mầm non việc thực hiện một nếp sống văn minh càng quan trọng bởi ở đó có các trẻ em, chúng ta cần phải  có văn hóa để trẻ học tập và noi theo. Vì trẻ ở giai đoạn này ham học tập, hay bắt chước những hành vi của người lớn và người giúp trẻ học nhiều nhất chính là giáo viên. Cô cần phải có tình thương, lòng bao dung, vị tha, luôn thân thiện, cởi mở, gần gũi với trẻ, động viên, khích lệ trẻ. Bên cạnh đó cô cũng cần chú trọng  tới cách ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp, với cấp trên, với phụ huynh, với công việc, tới cách hành vi nơi công cộng để trẻ làm gương. Quan tâm đến trẻ chính là quan tâm rèn luyện ý thức tự giác cho trẻ., xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa cô với trẻ, giữa giáo viên và phụ huynh.., chào hỏi ân cần, lịch sự, niềm nở mỗi khí tiếp xúc với phụ huynh. Bình tĩnh nhẹ nhàng khi bày tỏ ý kiến,  tạo sự tin cậy ở phụ huynh với cô giáo và với nhà trường. Đó chính là những kết quả và việc làm cụ thể của trường mầm non Lam sơn trong những năm gần đây, mà nhà trường đã đạt được và tạo  nên thương hiệu:  “Nhà trường văn hoá – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh chăm ngoan”.

 Phát huy những kết quả đã đạt được trường mầm non Lam Sơn thành phố Thanh Hóa đã không ngừng vươn lên, tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức, phẩm chất nhà giáo cho đội ngũ CBGV – NV. Có những thành tích trên là do nhà trường đã thực hiện tốt tinh thần của chỉ thị 05- CT/TW và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao cuả PGD & ĐT thành phố Thanh Hóa…nhà trường đã xác định được nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu cụ thể chính là kết quả chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường ngày càng tốt hơn. Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, nhà trường đã tăng cường thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường chống dịch như:  chậu rửa tay, máy đo thân nhiệt… dụng cụ vệ sinh, tăng cường các giải pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức cho trẻ và phụ huynh trong mùa đại dịch COVID 19.

Trên đây là một trong những kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường mầm non Lam Sơn, trong việc xây dựng - phát huy và giữ gìn đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Trong thời gian tới nhà trường và chi bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả hơn để nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu huân chương lao động hạng 3 trong năm 2021./.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết