Thursday, 02/12/2021 - 19:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ LỰA CHỌN SGK LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

                                                        Người thực hiện: Ths Nguyễn Thị Diệp

                                                          Chuyên viên phòng GDTH – Sở GDĐT

Thực hiện Công văn số 5804/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nhằm giúp các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại các cơ sở giáo dục lựa chọn được các đầu sách giáo khoa phù hợp nhất cho đơn vị theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, kịp thời triển khai sử dụng sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021, ngày 03/3/2020  Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2419/UBND-VX về việc thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, Sở GDĐT Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả đến các phòng GDĐT việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, cụ thể:

- Sở GDĐT đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1, như: Tổ chức Hội thảo báo cáo về SGK lớp 1; cung cấp đầy đủ các văn bản, các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lựa chọn SGK; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa. Triển khai, hướng dẫn các phòng GDĐT bằng Công văn số 414/SGDĐT-GDTH ngày 02/3/2020 về việc hướng dẫn chuẩn bị lựa chọn SGK lớp 1; Công văn số 552/SGDĐT-GDTH ngày 13/3/2020 về việc thực hiện lựa chọn SGK theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT , đảm bảo đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định.

- Hội đồng lựa chọn SGK của các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học (sau đây gọi tắt là các trường) trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật, có sự kiểm tra, giám sát của Sở/phòng. Các trường đã hoàn thành việc lựa chọn SGK theo đúng kế hoạch và báo cáo kết quả theo đúng yêu cầu. Ngày 05/5/2020, Sở GDĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn toàn tỉnh và gửi báo cáo kết quả về Bộ GDĐT, UBND tỉnh, đồng thời đã cung cấp thông tin cho các NXB có SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở GD phổ thông, để bảo đảm có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới.

Với tổng số sách đăng kí lên tới 659.843 nghìn cuốn, trong đó: sách sử dụng là: 609.631 nghìn cuốn; sách dự phòng là: 50.212 nghìn cuốn, phủ gần  kín tất cả 46 đầu sách, điều đó thể hiện rõ việc lựa chọn nghiêm túc, công khai, minh bạch và phù hợp với các vùng miền khác nhau của các nhà trường trên địa bạn toàn tỉnh. Là năm đầu tiên thực hiện Luật giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 việc thực hiện một chương trình thống nhất trên cả nước với nhiều sách SGK. Bởi nếu chúng ta chỉ sử dụng một bộ SGK cho tất cả các đối tượng học sinh sẽ không công bằng với tất cả học sinh ở các vùng miền trên cả nước. Dung lượng này sẽ dễ dàng lĩnh hội đối với học sinh vùng này, đơn vị này nhưng là khó khăn với học sinh vùng khác, đơn vị khác. Hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội tốt để các em học sinh được học tập phù hợp với năng lực của mình./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết